WebID Administration of WedID accounts and WebID groups

Terms and conditions

Sist oppdatert: 1.april 2011
Gjelder fra: 1. Mai 2011

TERMS OF SERVICE: REGLER FOR GOD OPPFØRSEL OG BRUKERAVTALE

WebID er en gratis tjeneste tilbudt av Universitetet i Oslo. For at du skal
kunne ta i bruk tjenesten WebID og de ressurser den åpner for må du lese
igjennom og akseptere både Regler for god oppførsel og Brukeravtalen.


REGLER FOR GOD OPPFØRSEL

Tjenesten vi tilbyr er gratis og ment å være et gode for brukeren. Som bruker
av tjenesten er ansvarlig for alle aktiviteter og alt innhold du legger inn /
laster opp. Du må også overholde disse reglene for god oppførsel, Brukeravtalen
samt alle gjeldende nasjonale lover og regler.

BRUKERKVALIFIKASJONER

Tjenestene har 16 års aldersgrense.

FORBUDT BRUK

Det er ikke tillatt å laste opp, legge inn, sende, overføre, distribuere eller
legge til rette for distribusjon av innhold (inkludert tekst, bilder, lyd,
video, data, informasjon eller programvare), eller på annen måte bruke
tjenesten til å legge inn innhold, som er eller kan oppfattes som:

 - pornografisk, rasistisk, blasfemisk, diskriminerende, truende eller
  ærekrenkende,
 - i strid med markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven,
 - griper inn i tredjeparts immaterielle rettigheter, særlig opphavsretten til
  dataprogrammer, film/video og musikk. All tilgjengeliggjøring av
  rettighetsbelagt innhold må være klarert (avtalt) med den som har rett til
  det aktuelle åndsverket,
 - spamming, verving eller reklame, eller
 - hets, mobbing, forfølging, støtende eller falskt.

Ovenstående er eksempler og begrenser ikke ditt ansvar og dine forpliktelser i
forhold til andre relevante regler.

BRUKERAVTALEN

1. Hva kontrakten dekker

Dette er en kontrakt mellom deg og universitetet i Oslo (UiO) om bruk av
tjenesten WebID, og påfølgende ressurser, som UiO leverer. 
VÆR OPPMERKSOM PÅ AT VI IKKE GIR DEG EKSTRA GARANTI FOR TJENESTEN. DENNE
KONTRAKTEN BEGRENSER OGSÅ VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG. SE PUNKT 7 OG 8 FOR MER
INFORMASJON. DU HAR FULL RETT TIL Å KANSELLERE DENNE KONTRAKTEN NÅR SOM HELST
OG AV HVILKEN SOM HELST GRUNN. SE PUNKT 9 FOR MER INFORMASJON.

2. Bruk av tjenesten

Du må ikke bruke tjenesten til å skade andre eller tjenesten. Du må for
eksempel ikke bruke tjenesten til å skade, true eller plage en annen person,
organisasjon eller UiO. Du må ikke skade, deaktivere, overbelaste eller svekke
tjenesten (eller noe nettverk knyttet til tjenesten). Du må ikke videreselge
eller redistribuere tjenesten eller noen del av den, eller bruke noen
ikke-godkjente metoder til å endre, omrute eller få tilgang til tjenesten eller
prøve å utføre disse aktivitetene. Du må heller ikke bruke noen automatisert
prosess eller tjeneste (for eksempel en bot, en edderkopp ("spider"), jevnlig
bufring ("periodic caching") av informasjon lagret hos UiO eller metasøk) for å
få tilgang til eller bruke tjenesten. Det kan hende du får tilgang til
webområder eller tjenester hos tredjeparter via tjenesten. Du bekrefter at vi
ikke har ansvar for slike webområder eller tjenester eller innhold som kan være
tilgjengelig der.

3. Din konto

Du får tilgang til WebId ved invitasjon. Den konto du oppretter er personlig,
og bare du kan bruke din konto. Du må ikke utgi deg for å være noen annen enn
deg selv på WebID. For å sikre riktige data, krever UiO at
verifiseringsprosessen gjentas minimum hver 6. måned ved endring av passord. Du
vil motta en påminnelse via epost. Du må holde både konto og passord hemmelig,
og ikke la noen tredjepart få tilgang til eller bruke tjenesten på dine vegne,
bortsett fra hvis vi leverer en godkjent mekanisme for dette. Hvis du mistenker
at kontoene dine misbrukes eller at det har oppstått sikkerhetsbrudd i
tjenesten, må du kontakte oss som angitt under pkt. 11 om brukerstøtte. Du har
ansvar for all aktivitet som skjer med din konto og alle tilknyttede kontoer.

Ubekreftede invitasjoner eller endringer (slik som ubekreftede kontoer,
ubekreftet registrering av endret eller ny epostadresse, ubesvarte
gruppeinvitasjoner eller ubekreftede passordgjenvinninger) som er eldre enn 3
dager vil bli slettet.

Hvis du bruker en tilknyttet konto, bekrefter du at innehaveren av kontoen har
full kontroll over din tilknyttede konto. Hvis du har fått kontoen din av en
tredjepart, for eksempel arbeidsgiver, skole eller en leverandør av
Internett-tjenester, vil den parten ha rettigheter til kontoen din og kan:
administrere kontoen, tilbakestille passordet eller avbryte eller avslutte
kontoen, vise bruks- og profildata for kontoen inkludert hvordan og når kontoen
brukes, og lese eller lagre innhold i kontoen din, inkludert elektronisk
kommunikasjon, kontaktlister og annen informasjon.

Dersom det ikke er registrert aktivitet på kontoen din de siste 365 dagene vil
den bli slettet. ALL INFORMASJON knyttet til kontoen din, bortsett fra
brukernavn, kontaktinformasjon og gruppemedlemskap, VIL BLI SLETTET. Det vil
ikke være mulig å gjenopprette WebID kontoen din eller å hente tilbake den
slettede informasjonen.

4. Ditt innhold

Vi har ingen eierskap til innhold du legger inn i tjenesten. Ditt innhold
forblir ditt innhold. Vi vil heller ikke kontrollere, bekrefte eller bifalle
innholdet som du og andre gjør tilgjengelig på tjenesten.

Når du tar i bruk vår tjeneste så godtar du samtidig at alle du har delt
innhold med, kan bruke det innholdet. Når du gir andre tilgang til ditt innhold
på tjenesten, gir du dem en gratis ikke-eksklusiv tillatelse til å bruke,
reprodusere, distribuere, vise, overføre og kommunisere innholdet til publikum.
Hvis du ikke vil at andre skal ha slike rettigheter, må du ikke bruke tjenesten
til å dele innholdet ditt.

Du forstår at UiO kan ha behov for, og gir med dette UiO tillatelse til, å
bruke, endre, tilpasse, reprodusere, distribuere og vise innhold som legges ut
på tjenesten i den utstrekning dette er nødvendig for å yte tjenesten.

Respekter rettighetene til artister, oppfinnere og opphavspersoner. Innholdet
kan være opphavsrettslig beskyttet. Personer som vises i innholdet, kan ha rett
til å kontrollere bruken av bildet. Hvis du deler innhold på tjenesten på en
måte som krenker andres opphavsrettigheter, immaterielle rettigheter eller
personvernrettigheter, bryter du denne avtalen. Du fremholder og garanterer at
du har alle rettigheter som trengs for å kunne gi rettighetene i dette punktet,
og at bruk og publisering av innholdet ikke bryter noen lover. Du sier også at
du har innhentet tillatelse fra eventuelle tredjeparter til å bruke deres
personlige informasjon, hvis slik informasjon er inkludert i dette innholdet,
og at du vil følge personvernlovgivningen når du gjør dette.

UiO forbeholder seg retten til å fjerne eller endre informasjon som man har
blitt kjent med, og som etter UiO sin vurdering er i strid med norsk lov, denne
brukeravtalen, Regler for god oppførsel, eller som kan gi grunnlag for ansvar
for eller kritikk mot UiO.

VI BETALER IKKE FOR INNHOLDET. VI KAN AVSLÅ Å PUBLISERE INNHOLDET, OG VI KAN
FJERNE INNHOLDET AV HVILKEN SOM HELST GRUNN ELLER UTEN GRUNN. VI KAN FJERNE
INNHOLDET FRA TJENESTEN NÅR SOM HELST HVIS DU BRYTER DENNE KONTRAKTEN, ELLER
HVIS VI AVBRYTER ELLER SUSPENDERER TJENESTEN. VED GJENTATTE ELLER ALVORLIGE
BRUDD PÅ BRUKERAVTALEN, VIL DU BLI SLETTET SOM BRUKER AV WEBID.

DU HAR SELV ANSVAR FOR Å SIKKERHETSKOPIERE DATAENE DU LAGRER PÅ TJENESTEN. HVIS
TJENESTEN BLIR STANSET ELLER AVBRUTT, KAN VI SLETTE DATAENE DINE PERMANENT FRA
VÅRE SERVERE. VI ER IKKE FORPLIKTET TIL Å RETURNERE DATAENE TIL DEG ETTER AT
TJENESTEN HAR BLITT STANSET MIDLERTIDIG ELLER AVSLUTTET. HVIS DATA BLIR LAGRET
MED EN UTLØPSDATO, KAN VI OGSÅ SLETTE DATAENE PÅ UTLØPSDATOEN. HVIS DATA BLIR
SLETTET ER DET UOPPRETTELIG.

5. Personvern

For å kunne drive og yte tjenesten, ber vi deg registrere noen få opplysninger
om deg. Som en del av tjenesten kan vi også automatisk laste opp informasjon om
datamaskinen, din bruk av tjenesten og tjenestens ytelse. Vi behandler alle
personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven. Vi vil kun
bruke de opplysningene du gir til oss til å utvikle og drive tjenesten i
henhold til personopplysningsloven.

Tjenesten er et privat datamaskinnettverk som UiO driver til fordel for seg
selv og sine brukere. UiO forbeholder seg retten til å blokkere eller på annen
måte forhindre levering av, alle typer e-post eller andre meldinger til eller
fra tjenesten. Dette kan vi gjøre som en del av vårt arbeid for å beskytte
tjenesten, beskytte våre kunder eller hindre at du bryter denne kontrakten.
Teknologien eller andre midler vi bruker, kan forhindre eller avbryte din bruk
av tjenesten.

6. Hvordan vi kan endre kontrakten

Denne Brukeravtalen og Regler for god oppførsel oppdateres fra tid til annen.
Vi kan endre betingelsene i Brukeravtalen eller Regler for god oppførsel av
hvilken som helst grunn eller uten grunn. Det er den til enhver tid gjeldende
versjonen som er gjeldende mellom deg og UiO. Brukeren plikter å holde seg
oppdatert.

7. INGEN GARANTI

Vi skaffer deg tjenesten "som den er", "med alle feil" og "slik den er
tilgjengelig." Vi kan ikke garantere for nøyaktigheten eller aktualiteten i
informasjon som er tilgjengelig fra tjenesten. Du erkjenner og godtar at data-
og telekommunikasjonssystemer ikke er feilfrie, og at perioder med nedetid kan
forekomme fra tid til annen. Vi kan ikke garantere at tjenesten vil være
uavbrutt, aktuell, sikker eller feilfri, eller at det aldri vil oppstå datatap.
Vi gir ingen løfter om tjenesten. 

8. Ansvar

Vårt ansvar

Universitetet i Oslo har redaktøransvar for det som publiseres i vårt nett. Du
må ikke laste opp eller publisere noe i vårt nett som er i strid med denne
avtalen eller med norsk lov. Se mer her under Regler for god oppførsel. 

Begrenset ansvar

TJENESTEN VI TILBYR ER GRATIS OG MENT Å VÆRE ET GODE FOR BRUKEREN. DU HAR SELV
ANSVAR FOR Å SIKKERHETSKOPIERE DATAENE DU LAGRER PÅ TJENESTEN. VI FRASKRIVER
OSS ETHVERT ANSVAR FOR ET EVENTUELT TAP DU MÅTTE LIDE, BÅDE DIREKTE ELLER
INDIREKTE, SOM FØLGE AV BRUK AV DENNE TJENESTEN OG/ELLER DE RESSURSER DU FÅR
TILGANG TIL VED BRUK AV DENNE TJENESTEN. 

I den grad ikke annet følger av ufravikelig lov, gjelder disse begrensningene
og fraskrivelsene alt som er relatert til denne kontrakten, for eksempel:

 - tjenesten,
 - datatap,
 - innhold (inkludert kode) på tredjeparts webområder, tredjeparts programmer
  eller tredjeparts handlinger som det er gitt tilgang til via tjenesten,
 - virus eller andre deaktiverende funksjoner som påvirker din tilgang til
  eller bruk av, tjenesten,
 - manglende kompatibilitet mellom tjenesten og andre tjenester, programvare
  og maskinvare,
 - forsinkelser eller feil du måtte oppleve ved at overføringer eller
  transaksjoner i forbindelse med tjenesten, ikke utføres presist eller til
  riktig tid, eller
 - krav angående brudd på kontrakt, brudd på garanti eller vilkår, objektivt
  ansvar, ansvar utenfor kontrakt (inkludert uaktsomhet eller brudd på
  lovbestemt plikt), eller uriktig fremstilling.

INGENTING I DISSE BETINGELSENE SKAL PÅVIRKE DE LOVBESTEMTE RETTIGHETENE FOR
NOEN FORBRUKER ELLER EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE ANSVARET FOR DØDSFALL ELLER
PERSONSKADER SOM FØLGE AV UAKTSOMHET, SVINDEL ELLER OVERLAGT HENSIKT FRA VÅR
SIDE. 

9. Endringer i tjenesten og avbrudd

VI ARBEIDER KONTINUERLIG FOR Å FORBEDRE TJENESTEN OG KAN ENDRE TJENESTEN
DERETTER NÅR SOM HELST, UTEN FORHÅNDSVARSEL OG AV HVILKEN SOM HELST GRUNN. 

Vi kan komme til å kansellere eller suspendere tjenesten og din tilgang
til WedID og påfølgende ressurser. Våre grunner for avbrudd kan omfatte at vi
slutter å levere tjenesten eller at du har brutt denne kontrakten, eller har
latt være å logge på WebID i løpet av en 365-dagers periode. Hvis tjenesten din
blir avbrutt, mister du umiddelbart retten til å bruke tjenesten. Hvis vi
avbryter din legitimasjon, mister du umiddelbart retten til å bruke WebID. 

Du kan kansellere tjenesten når som helst og av hvilken som helst grunn. 

10. Generelle juridiske vilkår

10.1. Meddelelser og prosedyrer for fremsetting av krav ved brudd på opphavsrett

Meddelelse om krav vedrørende krenkelse av opphavsrett skal sendes
til Universitetets representanter ved USIT sin administrasjon. FORESPØRSLER SOM
IKKE FØLGER FREMGANGSMÅTEN, VIL IKKE BLI BESVART. For mer informasjon og
kontaktinformasjon, se…...

11. Brukerstøtte

Ansatte ved UiO tar kontakt med lokal IT eller Houston. Studenter ved UiO
kontakter Student-IT eller Houston. Eksterne brukere av tjenesten kan kontakte
Houston dersom de har spørsmål eller trenger hjelp. Det tilbys ikke
brukerstøtte for tjenesten ut over dette.